Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

CHOROBAZgnilizna Twardzikowa - 1% roślin z objawami porażenia (kiedy?)

 

Sucha Zgnilizna Kapustnych- od fazy 4-8 liści (BBCH 14-18) - 10-20% porażonych roślin

- 1-9 lub więcej międzywęźli (BBCH 31-39) - 10-15% porażonych roślin

 

Szara Pleśń (liście i łodygi) - od fazy 4-8 liści (BBCH 14-18) - 20-30% porażonych roślin

- 1-9 lub więcej międzywęźli (BBCH 31-39) - 10-20% porażonych roślin

 

Szara Pleśń (łuszczyny) - od pełnego kwitnienia do początku rozwoju owoców (BBCH 65-71) - 10-15% porażonych roślin

 

Czerń Krzyżowych (siewki, liście) - od fazy 4-8 liści (BBCH 14-18) - 20-30% porażonych roślin

- 1-9 lub więcej międzywęźli (BBCH 31-39) - 10-20% porażonych roślin

 

Czerń Krzyżowych (łuszczyny) - od pełnego kwitnienia do początku rozwoju owoców (BBCH 65-71) - 10-15% porażonych roślin

 

Cylindrosporioza Roślin Kapustowatych - od fazy 4-8 liści (BBCH 14-18) - 10-20% porażonych roślin,

- 1-9 lub więcej międzywęźli (BBCH 31-39) - 10-15% porażonych roślin

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony