Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OWADSzarek Komośnik

- wschody (BBCH 9-11) - 0,25-0,5 chrząszcza na roślinie na 16-18 buraków (1m2)

- stadium 4 liści (BBCH 14) - 1-2 chrząszcze na roślinie na 16-18 buraków (1m2)

 

Śmietka Ćwiklanka

- faza liścieni (BBCH 10-19) - 4-8 jaj na roślinie

- 2-3 liści właściwych (BBCH 12-13) - 6-8 larw na roślinie

- 6 i więcej liści (BBCH 16-19) - 20 i więcej jaj na roślinie lub 10 larw na roślinie

 

Mszyca Trzmielinowo-Burakowa (czarna mszyca)

- (maj- czerwiec) pierwsze uskrzydlone mszyce na plantacji, obecność mszyc
na wszystkich organach wegetatywnych - wektory patogenów roślin, sprawca chorób

 

Omacnica Byliczanka

- od wschodów do zwierania rzędów (BBCH 09-39) - 5-6 gąsienic na 16-18 buraków (1m2)

- od połowy lipca - 10 gąsienic na 16-18 buraków (1m2)

 

Pchełka Burakowa

- od wschodów do 4-5 liści (BBCH 09-15) - 5-10 chrząszczy na na 16-18 buraków (1m2) lub 100-200 chrząszczy na 100 ruchów czerpakiem entomologicznym

- stadium 6 liści (BBCH 16) - 20% zniszczonej powierzchni liści

 

Błyszczka jarzynówka

- od początku lipca - 10 larw na 5 roślin lub 10 larw na 16-18 buraków (1m2)

- faza BBCH 31-35- średnio 5-8 gąsienic na 16-18 buraków (1m2) lub 25 uszkodzonych roślin

 

Tarczyk mgławy

- czerwiec – lipiec - 15% porażonych roślin lub 3-4 larwy na roślinie

 

Drutowce

- od początku okresu wegetacji (BBCH 11) - odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10cm)
5-8 larw na 16-18 buraków (1m2)

 

Chrabąszcz majowy

- od początku okresu wegetacji (BBCH 11) - 5 pędraków na 1 m(w uprawie nasiennej  buraka wartość zmniejsza się o polowe do wartości uprawy produkcyjnej)

 

Drobnica burakowa

- od wschodów do drugiej pary liści (BBCH 09-14) - 20% porażonej powierzchni roślin

 

Omarlice

- do stadium 6 liści (BBCH 16) - 20% ubytku powierzchni liści

 

Mątwik burakowy

- 5000 jaj lub larw na 500 cm3 gleby

- powyżej 500 żywych jaj lub larw w 100 g gleby

 

Rolnice

- występowanie 6 młodych gąsienic w stadiach L1 i L2 (pierwsza i druga wylinka) na 16-18 buraków (1m2)

 

Pędraki

- odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10cm) przed siewem (BBCH 00) - 5 pędraków na 16-18 buraków (1m2)

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony