Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

CHOROBA 

Orientacyjny próg ekonomicznej szkodliwości oparty na lustracjach plantacji i warunkach meteorologicznych.

Terminy obserwacji od lipca po kilkudniowych opadach i wysokiej temperaturze powietrza w całej Polsce, na południu kraju od połowy czerwca.

Południe Polski pierwsze plamy, występujące na liściach, pozostałe regiony kraju:

 - nie więcej niż 5% roślin z objawami porażenia do 5 sierpnia

- 5-15 sierpnia -  10-15 roślin z objawami porażenia

- 15 sierpnia- 10 września- 45% roślin z objawami porażenia

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony