Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OWADDrutowce

-  odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10cm) przed siewem przed sadzeniem
(BBCH 00) - 10-20 larw na 1m2

 

Pędraki

- odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10cm) przed sadzeniem (BBCH 00)
- 45 pędraków na 1m2

 

Mątwik Ziemniaczany

- 5000 jaj lub larw na 5000 cm3 gleby

 

Stonka Ziemniaczana

- od wchodów (BBCH 09) do wysokości 15-25 cm - 10 złóż jaj na 10 roślin (15 jaj w jednym złożu)

- 15 larw na jednej roślinie (kiedy?)

- 1-2 chrząszcze na 25 roślin (kiedy?)

 

Mszyce

- jesień - pierwsze uskrzydlone mszyce na plantacji, obecność mszyc na wszystkich organach wegetatywnych - wektory chorób

- 5-10 mszyc na 100 liści we wczesnych uprawach i uprawach na sadzeniaki

-10-20 mszyc na 100 liści na polach produkcyjnych

- 500 mszyc na 100 liści (kiedy?)

 

Ślimaki

- wiosna - 10% zniszczonych małych roślin (BBCH 10-19)

- 4-6 ślimaków na pułapkę 50x50 cm

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony