Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OWADStonka kukurydziana 
- chrząszcze - średnio 9 chrząszczy na kolbie uprawianej na ziarno lub 35 chrząszczy na pułapce feromonowej w ciągu 14 dni. Obserwacje prowadzić od fazy 9 liści do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna (BBCH 19-85) 
- larwy - stwierdzenie na roślinie średnio 7 larw na korzeniach roślin uprawianych na monokulturze w okresie od fazy rozwoju trzech kolanek do początku ukazywania się wiech (BBCH 33-53) 

 

Omacnica Prosowianka

- stadium 6-8 liści (BBCH 16-18) - 3-4 złoża jaj na 100 roślin 

- faza wiechowania i kwitnienie (BBCH 51-63) - 6-8 jaj na 100 roślin

- w ciągu dwóch tygodni od szczytu lotu motyli - 4-8 jaj na 100 roślin

- 15% roślin uszkodzonych w uprawie na ziarno w roku wcześniejszym w fazie woskowej dojrzałości ziarna (BBCH 83-85)

- 30-40% roślin uszkodzonych w uprawie na kiszonkę w roku wcześniejszym w fazie woskowej dojrzałości ziarna (BBCH 83-85)

 

Rolnica Zbożówka 

- wschody (BBCH 09-11) - 1 gąsienica na 2 m2

- stadium 5-6 liści - 1-2 gąsienice po III wylince na 7-9 roślin (1m2)

 

 

Drutowce 

-  odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10cm) przed siewem (BBCH 00) - 2-8 larw na 7-9 roślin (1m2)

 

 

Ploniarka Zbożówka

- od wschodów do 2-4 liści (BBCH 09-14) - 1 larwa na roślinie przy uszkodzeniu 15% roślin

- 5 (lub więcej) jaj na 10 roślin (1m2) fazie 1-4 liści (BBCH 11-14)

- 15% roślin uszkodzonych w uprawie na ziarno w roku wcześniejszym w fazie 8-9 liści (BBCH 18-19)

 

Leń Ogrodowy

-  odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10cm) przed siewem (BBCH 00) - 10 larw na 7-9 roślin (1m2)

 

Mszyce 

- od 2-4 liścia do dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 12-75) - 20-30% zasiedlonych roślin

- od wiechowania (BBCH 51) -  kolonia 300 mszyc na jednej roślinie

 

Pędraki

- w pierwszym stadium rozwojowym (L1 i L2 – pierwsza i druga wylinka) 5-10 pędraków na 1m2 lub 3-6 pędraków w trzecim stadium (L3) na 1 m2

 

Ślimaki

- w okresie siewów i po wschodach roślin (BBCH 00-09) - 2-3 ślimaki w pułapce 50x50

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony