Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

CHOROBADecyzje o ochronie chemicznej przeciwko chorobom należy podjąć na podstawie obserwacji plantacji i doświadczenia. Dotychczas nie opracowano progów ekonomicznej szkodliwości. Zalecane są obserwacje plantacji od siewu do zbioru plonu - co najmniej 100 roślin w czterech miejscach zasiewu (razem min. 400 roślin) na 1 ha. Z każdym kolejny hektarem liczbę roślin należy zwiększać o 50 sztuk.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony