Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OWADLenie

- odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstwy gleby (10 cm) jesienią przed siewem zbóż ozimych - 10 larw na 1m2

 

Pędraki

- odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstwy gleby (30 cm) w pierwszych stadiach rozwojowych (L1 i L2)
5-10 pędraków na 1 m2 lub 3-6 pędraków w trzecim stadium rozwojowym (L3)

 

Rolnice

- w pierwszych stadiach rozwojowych (L1 i L2) - 6-8 gąsienic na 1m2

 

Ślimaki

- po siewie do fazy 1 liści (BBCH 00-11) - uszkodzenie 5% ziarniaków lub siewek

- w fazie 2-5 liści (BBCH) - średnio 4 i więcej ślimaków w pułapce 50x50 lub uszkodzenie 10% roślin

 

Łokaś Garbatek

- zboża ozime - jesienią po wschodach roślin 1-2 larwy lub 4 uszkodzone rośliny na 1 m2

- zboża jare - wiosną na początku wegetacji 3-5 larw lub 8-10 uszkodzonych roślin na 1 m2

 

Ploniarka zbożowa

- do fazy 4 liścia (BBCH 13-21) - 1 larwa na roślinę,  uszkodzenie 15% roślin na 100 roślin

- faza krzewienia zbóż (BBCH 21-29) - 6 larw na 100 roślin

 

Miniarki

- uszkodzenie 30% powierzchni liści młodych roślin

 

Zwójka Kłosowa

- w Polsce nie określono, w innych krajach, gdzie stanowi problem to 25 larw starszych stadiów na 1m2

 

Zwójka Zbożóweczka

- w Polsce nie określono, w innych krajach, gdzie stanowi problem to 40-200 larw na 1 m2

 

Lednica Zbożowa

- w okresie wzrostu i krzewienia 2-3 dorosłe osobniki na 1m2

 

Niezmiarka paskowana

- od końca kwietnia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 30) - 1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł w roku poprzednim

Jesień - oziminy: 1 larwa na 3 rośliny lub 83 larwy na 1m2

Wiosna - 6 larw na 100 roślin lub 24 larwy na 1m2

Kłoszenie (BBCH 51-59) - 5 larw na kłosie lub 2000 larw na 1m2

 

Mszyce

- od pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 59-73) - średnio 5 mszyc na 1 kłosie na 100 losowo wybranych źdźbłach

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30) - 10 sztuk mszyc na źdźble lub 20% porażonych źdźbeł

- faza kłoszenia (BBCH 51-59) - 5-6 mszyc na źdźble lub 30 mszyc na kłosie przy 50% porażonych roślin

- faza kwitnienie (BBCH 61-69) -  kolonia 25-50 mszyc na kłosie

- faza dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 75) - 70-80% porażonych źdźbeł

 

Mszyca Czeremchowo-Zbożowa

- kwitnienie (BBCH 61-69) - kolonia 20-30 mszyc na źdźble lub więcej niż kolonia 20 mszyc na kłosie

 

Mszyca Różano-Trawowa

- kwitnienie (BBCH 61-69) -  kolonia 15 mszyc na źdźble

 

Mszyca Zbożowa

- kłoszenie (BBCH 51-59) -  na każdym kłosie 1 mszyca, na jednym z 10 kłosów więcej niż kolonia 30 mszyc

 

Pryszczarek Zbożowiec

- w okresie wyrzucania liścia flagowego (BBCH 37) - 15 jaj na źdźble

 

Pryszczarek Pszeniczny

- w okresie kłoszenia (BBCH 51-59) średnio 8 larw na kłos lub 10 osobników dorosłych na 20 kłosów

 

Paciornica Pszeniczanka

- przed kwitnieniem (do BBCH 61) - 10 owadów na 10 kłosów

- kłoszenie (BBCH 51-59) - 5-10 owadów na kłosie

 

Wciornastki

- od fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do pełni kwitnienia (BBCH 65) - 10 larw na źdźbło lub 5-10 larw/osobników dorosłych na kłos

- w fazie wypełniania ziarna - 40-50 larw/osobników dorosłych na kłos

- w fazie formowania ziarna (BBCH 71) - 400 jaj lub na 1m2 lub 10 larw na kłosie

 

Nałanek Kłosiec

- w okresie kwitnienia i formowania ziarniaków (BBCH 61-71) - 3-5 chrząszczy na 1 m2 lub 5 pędraków na 1 m2

 

Ździeblarz pszeniczny

- kłoszenie (BBCH 51-59) - 4 owady dorosłe na 1m2, 32 larwy na 1 m2  lub 1 larwa na 12 źdźbeł

 

Żółwinki

-  faza wzrostu i krzewienia na wiosnę (BBCH 20-29) - 2-3 osobniki dorosłe na 1 m2

 

Rolnica Zbożówka

- odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10 cm) przed siewem (BBCH 00) - 6-8 gąsienic na 1m2

 

Drutowce

- odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10 cm) przed siewem (BBCH 00) - 10-20 larw na 1 m2

 

Komarnicowate

- przełom sierpnia i września - odkrywka glebowa z lustracją i przesianiem wierzchniej warstw gleby (10 cm) - 30 larw na 1m2

 

Pryszczarek Heski

- krzewienie (BBCH 20-29) - 2 źdźbła porażone na 200 roślin

 

Niszczyk Zjadliwy

- 10 larw na 500 g gleby lub na 500 cm2,  4 cysty na 100 g gleby

 

Skrzypionki

- pszenica ozima: krzewienie (BBCH 20-29) - 10-15 chrząszczy na 1 m2

- wyrzucanie liścia flagowego (BBCH 37-39) - 1-1,5 jaja lub larwy na liściu flagowym

- kłoszenie (BBCH 51-59) - 100 larw na 1m2

- pszenica jara - 0,5-1 jajo lub larwa na liściu flagowym

 

Mątwik Zbożowy

- 20 jaj lub larw na 1g gleby

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony