Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

CHOROBAMączniak Prawdziwy Zbóż i Traw - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 50-70% roślin z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% źdźbeł z objawami porażenia

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym i kłosie

 

Rdza Brunatna Pszenicy- początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) -10-15% liści z objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 51-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu flagowym i podflagowym,

 

Rdza Żółta - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 30% liści z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 51-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu flagowym lub podflagowym,

 

Septorioza Paskowana Liści Pszenicy - początek krzewienia do zakończenia kłoszenia (BBCH 21-59) - 1% liści z owocnikami

- początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 30-50% liści z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10-20% porażonej powierzchni liścia flagowego

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego

 

Brunatna Plamistość Liści Zbóż - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 10-15% roślin z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia

 

Septorioza Plew Pszenicy - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

- początek strzelania w źdźbło do zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59) - 1% liści z owocnikami

 

Łamliwość źdźbła zbóż - początek strzelania w źdźbło do pierwszego kolanka (BBCH 30-31)- 20-30% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony