Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

CHOROBAMączniak Prawdziwy Zbóż i Traw - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 50-70% roślin z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% źdźbeł z objawami porażenia

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym i kłosie

 

Rdza brunatna pszenżyta - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 10-15% liści z objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 51-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu flagowym i podflagowym,


Rdza żółta
- początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 30% liści z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 51-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu flagowym lub podflagowym,

 

Septorioza plew (objawy na liściach) - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego,

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

- początek strzelania w źdźbło do zakończenia kłoszenia (BBCH 30-59) -  1% liści z owocnikami

 

Septorioza plew (objawy na kłosach) - początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego, 1% liści z owocnikami

 

Brunatna plamistość liści zbóż - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 10-15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia

- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia,

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia

 

Rynchosporioza zbóż - początek krzewienia do całkowitego rozwinięcia liścia flagowego (BBCH 21-39) - 15-20% powierzchni liści z objawami porażenia

 

Łamliwość źdźbła zbóż - początek strzelania w źdźbło do pierwszego kolanka (BBCH 30-31) - 20-30% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 51-59) - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami oraz 1% porażonej powierzchni liścia flagowego

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony