Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

CHOROBAMączniak Prawdziwy Zbóż i Traw - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 50-70% roślin z pierwszymi objawami porażenia
- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% źdźbeł z objawami porażenia
- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 50-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym i kłosie

Rynchosporioza zbóż - początek krzewienia do całkowitego rozwinięcia liścia flagowego (BBCH 21-39) - 15-20% powierzchni liści z objawami porażenia

Rdza brunatna żyta - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 10-15% liści z objawami porażenia
- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia
- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 51-59)  - pierwsze objawy porażenia na liściu flagowym i podflagowym

Rdza żółta - początek krzewienia do końca krzewienia (BBCH 21-29) - 30% liści z pierwszymi objawami porażenia
- faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego
- początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia (BBCH 51-59) - pierwsze objawy porażenia na liściu flagowym lub podflagowym,

Łamliwość źdźbła zbóż - początek strzelania w źdźbło do pierwszego kolanka (BBCH 30-31) - 20-30% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

Septorioza plew- faza krzewienia (BBCH 21-29) - 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia
-faza strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
BBCH 51-59 (początek kłoszenia do zakończenia kłoszenia): 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami oraz 1% porażonej powierzchni liścia flagowego

Brunatna plamistość liści zbóż- BBCH 21-29 (faza krzewienia): 10-15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony