Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OWADLenie - Jesienią przed siewem zbóż ozimych: 10 larw na 1m2

Pędraki - w pierwszym stadium rozwojowym 5-10 pędraków na 1 m2 lub 3-6 pędraków w trzecim stadium

Rolnice - w stadiach L1 i L2 6-8 gąsienic na 1m2

Ślimaki - po siewie do fazy 1 liści (BBCH 00-11): uszkodzenie 5% ziarniaków lub siewek,
W fazie 2-5 liści (BBCH): średnio 4 i więcej ślimaków w pułapce lub uszkodzenie 10% roślin

Łokaś Garbatek - zboża ozime: jesienią po wschodach roślin 1-2 larwy lub 4 uszkodzone rośliny na 1 m2,
Zboża jare: wiosną na początku wegetacji 3-5 larw lub 8-10 uszkodzonych roślin na 1 m2 

Ploniarka Zbożowa - do fazy 4 liścia (BBCH 13-21): 1 larwa na roślinę oraz uszkodzenie 15% roślin lub faza krzewienia zbóż (BBCH 21-29): 6 larw na 100 roślin    

Mszyce - wektory wirusów- pojaw pierwszych osobników 

Miniarki - uszkodzenie 30% powierzchni liści młodych roślin

Zwójka Kłosowa - w Polsce nie określono, w innych krajach  gdzie stanowi problem to 25 larw starszych stadiów na 1m2

Zwójka Zbożóweczka - w Polsce nie określono, w innych krajach  gdzie stanowi problem to 40-200 larw na 1 m2

Lednica Zbożowa - w okresie wzrostu i krzewienia 2-3 dorosłe osobniki na 1m2,
2 larwy na 1m2 w czasie formowania się ziarna (BBCH 71-75) (dla żyta)

Niezmiarka Paskowana - od końca kwietnia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 30)- 1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł w roku poprzednim

Mszyce - szkodniki bezpośrednie- od pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 59-73): średnio 5 mszyc na 1 kłosie na 100 losowo wybranych źdźbłach,
Strzelanie w źdźbło (BBCH 30): 10 sztuk mszyc na źdźble lub 20% porażonych źdźbeł,
Kłoszenie (51-59): 5-6 mszyc na źdźble lub 30 mszyc na kłosie przy 50%porażoncy roślin,
Kwitnienie (BBCH 61-69): 25-50 mszyc na kłosie,
Dojrzałość mleczna ziarna(BBCH 75): 70-80% porażonych źdźbeł

Pryszczarek Zbożowiec - w okresie wyrzucania liścia flagowego (BBCH 37): 15 jaj na źdźble

Pryszczarek Pszeniczny - w okresie kłoszenia (BBCH 51-59) średnio 8 larw na kłos lub 10 owadów dorosłych na 20 kłosów

Paciornica Pszeniczanka - przed kwitnieniem (do BBCH 61): 10 owadów na 10 kłosów,
Kłoszenie (BBCH 51-59): 5-10 owadów na kłosie

Wciornastki - od BBCH 30 do pełni kwitnienia (BBCH 65): 10 larw na źdźbło lub 5-10 dorosłych albo larw na kłos,
W fazie wypełniania ziarna: 40-50 larw na kłos,
Formowanie ziarna (BBCh71): 400 jaj lub na 1m2 lub 10 larw na kłosie

Nałanek Kłosiec - w okresie kwitnienia i formowania ziarniaków (BBCH 61-71): 3-5 chrząszczy na 1 m2 lub 5 pędraków na 1 m2

Ździeblarz Pszeniczny - 32 larwy na 1 m2 lub 1 larwa na 12 źdźbeł

Żółwinki - wzrost i krzewienie na wiosnę (BBCH 20-29): 2-3 osobniki dorosłe na 1 m2

Rolnica zbożówka - przed siewem (BBCH 00): 6-8 gąsienic na 1m2

Drutowce - przed siewem (BBCH 00): 10-20 larw na 1 m2 

Sówka Pszenicówka - formowanie ziarna (BBCH 71): 20 gąsienic na 1m2

Śmietka Ozimówka - na wiosnę: 10 roślin porażonych na 30 badanych lub 80 larw na 1m2

Wciornastek Pszenicznik - strzelanie w źdźbło (BBCH 30-39): 10 larw na pędzie
Do pełni kwitnienia (BBCH 69): 5-10 owadów dorosłych lub larw na kłosie
Wypełnianie ziarna (BBCH 71-77): 40-50 larw na kłosie

Komarnicowate - przełom sierpnia i września: 30 larw na 1m2

Pryszczarek Heski - krzewienie (BBCH 20-29): 2 źdźbła porażone na 200 roślin 2 samiczki na 1m2 

Nawodnica Szarawka - krzewienie i strzelanie w źdźbło (BBCH 20-39): uszkodzenie 30% powierzchni asymilacyjnej młodych roślin

Niszczyk Zjadliwy - 10 larw na 500 g gleby lub na 500 cm2 , 4 cysty na 100 g gleby

Skrzypionki - zboża ozime w fazie liścia flagowego (BBCH 37-39): 1-1,5 larwy na źdźble,
Zboża jare: 0,5-1 larwy na źdźbło

Mątwik Zbożowy - owies- 13 jaj lub larw na 1g gleby

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony