Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

W ramach zadania D.C. 3.2. "Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i opracowanie materiałów dydaktycznych dla pracowników doradztwa rolniczego" przygotowano materiały dydaktyczne pt. „Wybrane agrofagi pszenicy, rzepaku, kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaków, roślin bobowatych”.

Publikacja ta ma na celu ułatwienie rozpoznawania najważniejszych chorób i szkodników wybranych roślin rolniczych. Materiał został wzbogacony o fotografie, terminy pojawu agrofagów, możliwości pomyłki objawów oraz terminy zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości.

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony