Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

30.06.2017 – wciornastek tytoniowiec na tytoniu

Uwaga

W drugiej połowie czerwca na obszarze województwa lubelskiego (gmina Obsza) zaobserwowano zwiększone występowanie wciornastka tytoniowca. Szkodnik ten żerując na roślinach może być wektorem groźnego dla tytoniu wirusa TSWV, który powoduje brązową plamistość pomidora na tytoniu. Zaleca się systematyczne obserwacje występowania szkodnika na plantacjach i w przypadku pojawienia się nawet pojedynczych osobników wykonanie zabiegów ochronnych jednym z zalecanych insektycydów.

 

Środek ochronny

Zalecane stężenie lub dawka

Fury 100 EW

0,025 % (25 ml środka w 100 l wody)

Minuet 100 EW

0,025 % (25 ml środka w 100 l wody)

Titan 100 EW

0,025 % (25 ml środka w 100 l wody)

AMMO SUPER 100 EW

0,025% (25 ml środka W 100 l wody)

 

Uwaga! Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z załączoną do nich etykietą!


 

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony