Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

28.03.2017. - Odporne chwasty

Uwaga!

Instytut Ochrony Roślin - PIB prosi o zgłaszanie przypadków nieskuteczności zabiegów na miotłę zbożową, wyczyńca polnego i chabra bławatka. Dotyczy to sytuacji, w których herbicydy zostały zastosowane zgodnie z przeznaczeniem do zwalczania tych gatunków chwastów, w odpowiedniej dawce i terminie zwalczania oraz przy zastosowaniu prawidłowych parametrów technicznych i właściwej agrotechnice. Pobranie prób nasion z roślin, które przeżyły zabieg herbicydowy i przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia lub wykluczenia odporności, umożliwi wybór właściwej strategii zwalczania w następnych latach. (K.Matysiak@iorpib.poznan.pl). 

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony