Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

10.07.2017 – wirus mozaiki tytoniu na tytoniu

Uwaga

Na obszarze województwa lubelskiego w gminie Obsza (wieś Dorbozy) oraz w gminie Garbów (wieś Wola Przybysławska) zaobserwowano występowanie na tytoniu wirusa mozaiki tytoniu. Ten bardzo zaraźliwy i trwały wirus powoduje charakterystyczną mozaikę jasnych i ciemnych plam na liściach tytoniu oraz niejednokrotnie zniekształcenia liści. Brak jest jakichkolwiek metod zwalczania chemicznego dlatego w przypadku pojawienia się choroby należy jak najszybciej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem prac pielęgnacyjnych usunąć z plantacji chore rośliny i zniszczyć je przez spalenie lub zakopanie z dala od plantacji. Przy wyciąganiu z gleby chorych roślin należy bardzo uważać aby nie ocierały się o inne rośliny, ponieważ wirus przenosi się przez kontakt z chorymi roślinami oraz mechanicznie podczas prac pielęgnacyjnych. Jeżeli wystąpi silne porażenie roślin, obejmujące większą część plantacji należy zaniechać uprawy tytoniu na tym polu nawet przez okres 8-10 lat.

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony