Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

04.09.2017 Uodparnianie się chwastów na herbicydy

W praktyce rolniczej głównym wskaźnikiem pojawiania się osobników uodpornionych na herbicydy jest  spadek skuteczności zabiegów herbicydowych. Uwaga! Dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, w których dany herbicyd powinien działać na określony gatunek chwastu, jednak jego skuteczność maleje. Nie każdy brak skuteczności zabiegu chemicznego to przejaw uodparniania się chwastów!  Wskaźniki wskazujące na duże ryzyko pojawienia się chwastów odpornych na plantacji to sytuacje, gdy:

– mimo zastosowania zabiegu odchwaszczającego na polu znajdują się niezniszczone pojedyncze osobniki lub skupiska chwastów (najczęściej tego samego gatunku) w bardzo dobrej kondycji,

– miejscem występowania tych skupisk chwastów nie są obrzeża pól lecz rożne fragmenty plantacji,

– pozostałe gatunki chwastów wrażliwych na dany środek najczęściej zostały zniszczone,

– z historii pola wynika stopniowe pogarszanie efektywności stosowanego herbicydu w stosunku do jednego (lub kilku) gatunku,

– na polu stosowano przez wiele lat te same herbicydy (z tej samej grupy chemicznej) lub herbicydy o tym samym mechanizmie działania,

– na okolicznych sąsiednich polach stwierdzono występowanie chwastów odpornych na ten sam herbicyd, herbicydy z tej samej grupy chemicznej lub o tym samym mechanizmie działania.

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony