Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

22.05.2019 - Szarek komośnik wykryty został już w Wielkopolsce!

Ten groźny szkodnik buraka cukrowego (oraz innych buraków) do tej pory znany był jedynie ze wschodu i południa kraju, gdzie zniszczył w ostatnich latach tysiące hektarów zasiewów buraka cukrowego zmuszając plantatorów do zmiany kierunku uprawy lub wykonania ponownego siewu. 21 maja 2019 odnaleziono szarka komośnika w Winnej Górze, gdzie oprócz kilku chrząszczy (identyfikację potwierdzono mikroskopowo – dr inż. Tomasz Klejdysz CBRA, IOR-PIB Poznań) stwierdzono również uszkodzenia młodych roślin buraka cukrowego. Niepotwierdzone doniesienia o tym szkodniku pochodzą również z okolic Bydgoszczy oraz Gostynia. Szkodnik ten stał się jednym z większych wyzwań w ochronie roślin w ostatnich latach z uwagi na trudności w jego zwalczaniu oraz rozmiar szkód jaki powoduje. Obecnie w pn.-zach. Polsce nie stwierdzono jeszcze tak dużych szkód jak na wschodzie kraju, jednak w kolejnych latach liczebność szkodnika może znacznie wzrosnąć i sytuacja może się zmienić. Należy monitorować plantacje buraków i niezwłocznie reagować w sytuacji pojawienia się szkodnika. Obecnie zarejestrowane są trzy preparaty do ograniczania liczebności szarka komośnika: Karate Zeon 050 CS (rejestracja stała), Proteus 110 OD oraz Cyperkill Max 500 EC (rejestracja czasowa).

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony