Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

27.05.2019 - Owocówka jabłkóweczka

Do monitoringu obecności i dynamiki lotu owocówki jabłkóweczki, stosować pułapki z feromonem, które powinny być wywieszone w sadzie na początku maja.
Obecnie w sadach jabłoniowych w okolicach Skierniewic, w których prowadzony są obserwacje przebiegu lotu motyli owocówki jabłkóweczki stwierdza się pojedyncze osobniki tego gatunku. Przewidywany termin pierwszego zabiegu zwalczającego motyle owocówki jabłkóweczki, w zależności od przebiegu i intensywności lotu motyli przewidywany jest za 10-14 dni.

Informacje na temat morfologii, biologii, występowania i szkodliwości i środków zarejestrowanych do zwalczania i diagnostyki w systemie HortiOchrona pod adresem HortiOchrona.inhort.pl:
Rośliny sadownicze ->Jabłoń ->Informacje ->Agrofagi ->Szkodniki ->owocówka jabłkóweczka

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony