Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

24.07.2019 - Winna Góra

Na szyjkach korzeniowych samosiewów rzepaku odnaleziono liczne jaja śmietki kapuścianej (Delia radicum). Obserwowano również muchówki tego gatunku. Warto uważniej przyjrzeć się warzywom kapustowatym uprawianym w tym okresie (kalafior, brokuł i inne) gdyż śmietka kapuściana chętnie zasiedla również te rośliny.

Soję uszkadzały licznie występujące chrząszcze oprzędzików (Sitona spp.).

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony