Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

29.07.2019 - przędziorek chmielowiec

Na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie pojawił się przędziorek chmielowiec. Wysokie temperatury i niedostatek opadów sprzyjają rozwojowi tego szkodnika, należy więc systematyczne monitorować rozwój populacji.  Ocenę występowania przędziorka chmielowca należy wykonywać na 200 liściach pobranych z 40-50 roślin, szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny rosnące na obrzeżach chmielnika. Obserwacje powinny być prowadzone systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, najlepiej przy użyciu lupy.

Zabieg ochronny z wykorzystaniem środków chemicznych przeznaczonych do ograniczania przędziorka chmielowca na chmielu należy wykonać natychmiast po stwierdzeniu, że liczebność szkodnika przekroczyła próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 5 ruchomych osobników dorosłych na jednym liściu. Zabieg należy powtórzyć po około 6 dniach.

Preparaty zalecane do stosowania w ochronie chmielu przed przędziorkiem chmielowcem

Środek ochronny

Zalecane stężenie lub dawka

Karencja

Uwagi

Kanemite 150 SC

Dawka 1,5-3,0 l/ha w zależności od fazy rozwojowej roślin

21 dni

Środek stosować od fazy, gdy pędy osiągają 50% wysokości podpory (BBCH 35) do fazy całkowitego rozwoju szyszek (BBCH 79) z zachowaniem okresu karencji.

Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu.

 

Koromite 10EC

Dawka 1,5 l/ha

Zalecana ilość cieczy użytkowej 3000 l/ha

21 dni

Środki stosować od pełni kwitnienia (50% kwiatostanów otwartych) do fazy zaawansowanego dojrzewania szyszek (50% szyszek zamkniętych) – BBCH65-85).

Zwalczają wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Wykazują wysoką skuteczność niezależnie od temperatury, ale nie zaleca się ich stosowania w temperaturze wyższej niż 30oC. Środki stosować na rośliny nieuszkodzone, opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony blaszek liściowych.

 

Milbeknock 10 EC

Dawka 1,5 l/ha

Zalecana ilość cieczy użytkowej 3000 l/ha

21 dni

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony