Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

9.08.2019 – mozaika tytoniowa

W pierwszych dniach sierpnia na plantacjach produkcyjnych tytoniu (woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie) zanotowano znaczny udział roślin porażonych wirusem TMV wywołującym mozaikę tytoniową. Na liściach zaobserwowano występowanie mozaiki jasnozielonych i ciemnozielonych plam. Stwierdzono również wolniejszy wzrost porażonych roślin co może przyczynić się do obniżenia plonu i pogorszenia jakości surowca.

TMV jest jednym z najtrwalszych wirusów roślinnych. Jest przenoszony mechanicznie głównie podczas prac pielęgnacyjnych na plantacji. Infekcji roślin sprzyja wysoka temperatura powietrza i usłonecznienie.

W dalszej części sezonu wegetacyjnego można spodziewać się rozprzestrzeniania wirusa i nasilenia występowania choroby na plantacjach. Zaleca się usunięcie chorych roślin z pola, unikanie palenia wyrobów tytoniowych podczas prac pielęgnacyjnych i przy zbiorze liści. Resztki roślinne, pożniwne tj. łodygi wraz z kwiatostanami, należy usunąć z plantacji by nie stanowiły źródła infekcji dla roślin uprawianych w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Wskazane jest również czyszczenie maszyn, suszarni oraz pomieszczeń, w których magazynowano liście tytoniu.

  • -
  • -

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony