Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

12.09.2019 - Winna Góra

Na wschodach rzepaku bardzo licznie pojawił się gnatarz rzepakowy. Zaobserwowano kopulację tych owadów i składanie przez samice jaj do liścieni siewek. Dziesiątki sztuk błonkówek tego gatunku wpadło też do żółtych naczyń. Młode rośliny rzepaku z nasion zaprawionych zaprawami insektycydowymi (Lumiposa 625 FS (rejestracja stała) lub Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS (rejestracja czasowa)) mogą poradzić sobie z wczesnym nalotem tych i innych szkodników. Należy jednak monitorować plantacje, ponieważ wraz ze wzrostem roślin substancja czynna ulega w nich rozcieńczeniu i spada skuteczność jej działania.

Na samosiewach ścierniskowych rzepaku licznie rozwija się już mszyca kapuściana, w mniejszym stopniu brzoskwiniowa. Sporo jest też mączlików i muchówek śmietki kapuścianej. Wkrótce te szkodniki mogą przelecieć na zasiewy rzepaku ozimego.

Ciekawym zjawiskiem jest pojawienie się portulaki pospolitej na różnych uprawach polowych i innych miejscach w Winnej Górze. Ten ciepłolubny chwast dawniej uważany był za rzadki. Obecnie jest coraz częściej spotykany.

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony