Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Dzięki informacjom zawartym na stronach poświęconych atlasom chwastów, szkodników oraz chorób możliwe będzie trafne określenie, jakie zagrożenie występuje w monitorowanej uprawie w danym gospodarstwie. W atlasach uwzględniono ważniejsze pod względem gospodarczym rośliny uprawiane w Polsce, takie jak: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, kukurydza, rzepak, burak, ziemniak oraz bobik. Informacje o szkodliwości agrofagów na podstawie zamieszczonych w atlasach zdjęć pozwalają ustalić stopień powodowanego przez nie zagrożenia i umożliwiają przygotowanie się do przeprowadzenia ewentualnych zabiegów za pomocą środków chemicznych.

Atlasy agrofagów przeznaczone są dla wszystkich interesujących się ochroną roślin. Przede wszystkim mają służyć rolnikom i doradcom rolniczym, mogą z nich bez trudu korzystać również osoby niezwiązane na co dzień z rolnictwem, np. uczniowie lub studenci pasjonujący się ochroną roślin i pragnący poszerzyć swoją wiedzę na temat agrofagów.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony