Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Opracowanie programów ochrony roślin ma na celu pomoc i ułatwienie producentom rolnym dokonywania wyboru środków ochrony roślin przy stosowaniu metody chemicznej zwalczania w uprawach organizmów szkodliwych. Jest to związane z ciągłymi zmianami w rejestrze środków ochrony roślin, ponieważ corocznie wydawanych jest wiele zezwoleń dla nowych preparatów oraz dokonywanych jest kilkaset zmian w zezwoleniach. Dlatego też należy zawsze zapoznać się z etykietą dołączoną do środka ochrony roślin przed jego zastosowaniem.

W przypadku integrowanej ochrony roślin (obowiązującej wszystkich producentów rolnych / rolników), listy środków ochrony roślin zamieszczane w poszczególnych programach ochrony nie stanowią wyczerpującej listy dopuszczonych do obrotu produktów. Kompletnym wykazem jest rejestr znajdujący się na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, warunkiem pozwalającym na stosowanie danego produktu w ochronie roślin jest ważne zezwolenie na wprowadzenie do obrotu.

Przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić:

  1. dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
  2. możliwość ograniczania liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum;
    przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne
  3. stosowanie tych preparatów;
  4. przeprowadzanie oceny skuteczności zabiegów.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony