Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Opracowanie programów ochrony roślin ma na celu pomoc i ułatwienie producentom rolnym dokonywania wyboru środków ochrony roślin przy stosowaniu metody chemicznej zwalczania w uprawach organizmów szkodliwych. Jest to związane z ciągłymi zmianami w rejestrze środków ochrony roślin, ponieważ corocznie wydawanych jest ponad 300 zezwoleń dla nowych preparatów oraz dokonywanych jest około 500 zmian w zezwoleniach. Dlatego też należy zawsze zapoznać się z etykietą dołączoną do środka ochrony roślin przed jego zastosowaniem.

Programy zawierają również rekomendacje dotyczące użycia środków ochrony roślin w systemie Integrowanej Produkcji Roślin (IP) oraz rolnictwie ekologicznym (EKO).

Przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić:

1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;

2) możliwość ograniczania liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum;

3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych preparatów;

4) przeprowadzanie oceny skuteczności zabiegów.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony