Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Substancje podstawowe

Substancje podstawowe to substancje czynne, które:

  1. nie są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi; oraz
  2. nie mają nieodłącznej zdolności do oddziaływania na układ endokrynny, działania neurotoksycznego lub immunotoksycznego; oraz
  3. nie są stosowane głównie do celów ochrony roślin, ale mimo to są przydatne w ochronie roślin, bezpośrednio lub w środku składającym się z substancji podstawowej i prostego rozpuszczalnika; oraz
  4. nie są wprowadzane do obrotu jako środek ochrony roślin (nie wymagają udzielenia zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Jednocześnie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnione zostały przetłumaczone na język polski sprawozdania z oceny substancji podstawowych, które obejmują ich charakterystykę i właściwości biologiczne, proces przygotowania do zastosowania oraz dozwolony zakres stosowania.

Rejestr substancji podstawowych

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony