Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Wykazy dopuszczonych do Integrowanej Produkcji (IP) środków ochrony roślin w poszczególnych grupach upraw zawierają:

  1. nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin nadany przez MRiRW, który jest umieszczony na etykiecie preparatu/instrukcji stosowania środka,
  2. nazwę handlową środka, nazwę i zawartość substancji czynnej oraz jej klasyfikację do grupy chemicznej, co pozwala na prowadzenie strategii odpornościowej,
  3. nazwę i adres posiadacza zezwolenia, który tym samym upoważniony jest do dystrybucji środka na terenie kraju, a jednocześnie pozwala producentowi roślin na dotarcie do informacji, gdzie istnieje możliwość nabycia preparatu,
  4. dla każdego środka ochrony roślin zestawiony jest zestaw roślin, które mogą być chronione danym preparatem oraz przypisana lista agrofagów, które danym środkiem mogą być zwalczane.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony