Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Narożnica zbrojówka

 • Dorosła gąsienica
  Dorosła gąsienica
 • Dorosłe gąsienice
  Dorosłe gąsienice
 • Gąsienice L1 po wyjściu z jaj
  Gąsienice L1 po wyjściu z jaj
 • Gąsienice L2 na liściu - 
gromadne żerowanie
  Gąsienice L2 na liściu -
  gromadne żerowanie
 • Gąsienice L2 na liściu
  Gąsienice L2 na liściu
 • Motyl
  Motyl
 • Opuszczone jaja
  Opuszczone jaja
 • Poczwarka w glebie
  Poczwarka w glebie
 • Złoże jaj
  Złoże jaj

autor: Marek Tomalak

Narożnica zbrojówka (Phalera bucephala L.)

Rząd: Motyle (Lepidoptera
Rodzina: Garbatkowate (Notodontidae)  

Długość motyla: 25 - 35 mm
Rozpiętość skrzydeł: ok. 50 - 60 mm  
Pojaw owadów dorosłych: od połowy maja do końca lipca - jedno pokolenie w ciągu sezonu. 
Środowisko: drzewostany z udziałem dębu, brzozy i olszy, parki, aleje. Pospolity prawie w całym kraju.
Rośliny pokarmowe: dąb (Quercus spp.), rzadziej brzoza (Betula spp.), olsza (Alnus spp.) i wierzba (Salix spp.).

Rozmieszczenie geograficzne: gatunek szeroko rozprzestrzeniony od zachodniej Europy do wschodnich części Azji. W Polsce pospolity na terenie całego kraju.
 
Cykl rozwojowy:  Motyle pojawiają się od połowy maja do końca lipca. Jaja składane są w dużych, zwykle regularnych grupach na spodniej stronie blaszki liściowej. Młode gąsienice wylęgają się po około 2 tygodniach. Żerują one w zwartych grupach od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników tuż obok siebie. Na początku wyjadają miękisz liścia, pozostawiając nienaruszone żyłki i górną epidermę. Gąsienice starsze zjadają liście prawie całkowicie, pozostawiając niekiedy jedynie grubsze żyłki. W okresie od sierpnia do października odbywa się schodzenie dorosłych gąsienic do gleby w celu przepoczwarczenia. Poczwarka zimuje w niewielkiej jamce przygotowanej przez gąsienicę w górnej warstwie gleby.       

Znaczenie: Liście opanowane przez młodsze gąsienice szybko żółkną i zasychają. Starsze gąsienice powodują szybką defoliację zaatakowanych pędów, co może znacznie obniżać walory dekoracyjne drzew. Szczególne znaczenie ma zasiedlanie młodszych drzew, co często prowadzi do znacznego prześwietlenia koron. W parkach miejskich duże agregacje, szczególnie łatwo zauważalnych, starszych gąsienic mogą wywoływać niechęć odwiedzających i unikanie wizyt w okolicy opanowanej przez szkodnika.       


Zwalczanie: W przypadku wystąpienia nielicznych skupisk szkodnika na pojedynczych pędach, jaja oraz gąsienice można usuwać ręcznie i niszczyć.  W przypadkach masowego pojawu w szkółkach skuteczne okazuje się  przeprowadzenie zabiegu insektycydami biologicznymi na bazie bakterii Bacillus thuringiensis var. kurstaki, lub chemicznymi o działaniu kontaktowym. Zabiegi te powinny być przeprowadzone przeciwko młodszym stadiom larwalnym, zanim uszkodzenia liści staną się rozległe.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony