Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Obnażacz kwaśnicówka

 • Berbarys ozdobny
  Berbarys ozdobny
 • Dorosła larwa
  Dorosła larwa
 • Dorosłe larwy na ogryzionych pędach
  Dorosłe larwy na ogryzionych pędach
 • Dorosłe larwy
  Dorosłe larwy
 • Kokon poczwarkowy w glebie
  Kokon poczwarkowy w glebie
 • Larwa ostatniego stadium 
w kokonie poczwarkowym
  Larwa ostatniego stadium
  w kokonie poczwarkowym
 • Larwy L1 L2 na lisciu
  Larwy L1 L2 na lisciu
 • Larwy L1 na liściu
  Larwy L1 na liściu
 • Owad dorosły
  Owad dorosły
 • Poczwarka w kokonie
  Poczwarka w kokonie
 • Samica składająca jaja
  Samica składająca jaja
 • Uszkodzenia spowodowane 
przez młode larwy
  Uszkodzenia spowodowane
  przez młode larwy
 • Uszkodzone krzewy berberysu - gołożery
  Uszkodzone krzewy berberysu - gołożery
 • Złoża jaj
  Złoża jaj

autor: Marek Tomalak

Obnażacz kwaśnicówka (=O. berberysowy) (Arge berberidis Schrank)

Rząd: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
Rodzina: Obnażaczowate (Argidae)
 

Długość dorosłej błonkówki : ok. 7 - 10 mm
Pojaw owadów dorosłych: od początku maja oraz na przełomie lipca i-sierpnia. Owad rozwija dwa pokolenia w ciągu roku.
Środowisko: lasy z udziałem berberysu, ogrody, parki i skwery miejskie.
Rośliny pokarmowe: Owad ten zasiedla różne gatunki berberysu (Berberis spp.). Ma skłonności do lokalnych, masowych pojawów prowadzących często do gołożerów. 
Rozmieszczenie geograficzne: Występuje powszechnie na terenie centralnej i południowej Europy. W Polsce pospolity. 

Cykl rozwojowy: Owad zimuje zwykle w ostatnim stadium larwalnym w kokonie poczwarkowym zbudowanym w glebie pod okapem rośliny żywicielskiej. Przepoczwarczenie następuje wiosną. Wylot osobników dorosłych następuje w maju. Błonkówki można wtedy spotkać na liściach berberysu, lub na rosnących w pobliżu kwiatach. Po kopulacji samica składa jaja w charakterystyczne kieszenie wycięte pokładełkiem z boku blaszki liściowej. Indywidualne złoża zawierają od kilku do kilkunastu jaj. Wylęgające się wkrótce larwy żerują gromadnie wygryzając charakterystyczne zatoki z boku liści. Starsze larwy zjadają całe liście pozostawiając często tylko ogołocone gałązki. Dorosłe larwy spadają do gleby, gdzie przy powierzchni budują dwuwarstwowy kokon, w którym następuje przepoczwarczenie. Po 4 - 5 tygodniach, co zwykle przypada w połowie lipca, nowe pokolenie dorosłych owadów opuszcza kokony poczwarkowe i przelatuje na krzewy berberysu. Również teraz błonkówki te można spotkać także na pobliskich kwiatach, gdzie odżywiają się nektarem i pyłkiem. Nowe pokolenie larw rozwijających się z jaj złożonych na przełomie lipca i sierpnia kontynuuje żerowanie do końca  sierpnia i września po czym schodzi do gleby w celu przezimowania i przepoczwarczenia.       

Znaczenie: W ciągu sezonu wegetacyjnego owad ten rozwija dwa pokolenia. Pierwsze pokolenie zwykle tylko częściowo uszkadza liście, które w tym okresie uzupełniane są przez nowe przyrosty. W przypadku korzystnych warunków pogodowych drugie pokolenie jest bardzo liczne i jego żerowanie może doprowadzić do całkowitego ogołocenia krzewów. Ponieważ właśnie barwne liście stanowią główny element dekoracyjny berberysów, ich znaczne uszkodzenie obniża walory estetyczne krzewów i kompozycji ich nasadzeń.    


Zwalczanie: W szkółkach i na plantach roślin ozdobnych zwalczanie tego szkodnika przeprowadza się przy zastosowaniu oprysków preparatami kontaktowymi z grupy pyretroidów, bezpośrednio po zauważeniu pierwszych błonkówek. W przypadku pojawienia się larw drugiego pokolenia niezbędne jest powtórzenie zabiegu w lipcu, lub na początku sierpnia.  Badania przeprowadzone w Zakładzie Biologicznych Metod IOR-PIB w Poznaniu wykazały pełną (100%) skuteczność nicieni owadobójczych w zwalczaniu tego szkodnika w czasie jego przepoczwarczania i zimowania w glebie.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony