Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Piędzik przedzimek

 • Dorosła gąsienica
  Dorosła gąsienica
 • Gąsienica L2
  Gąsienica L2
 • Motyle na pułapce lepowej - jesień
  Motyle na pułapce lepowej - jesień
 • Poczwarka wyjęta z kokonu - gleba
  Poczwarka wyjęta z kokonu - gleba
 • Samica składająca jaja
  Samica składająca jaja
 • Samica
  Samica
 • Samiec
  Samiec
 • Uszkodzenia liści - grab
  Uszkodzenia liści - grab

autor: Marek Tomalak

Piędzik przedzimek (Operophthera brumata L.)

Rząd: Motyle (Lepidoptera
Rodzina: Miernikowcowate (Geometridae)  

Długość motyla: samica ok. 6 - 7 mm, samiec ok. 15 mm 
Rozpiętość skrzydeł: u samca ok. 26-30 mm, u samicy skrzydła szczątkowe.  
Pojaw motyla: od października do początku grudnia.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane, parki, aleje. Pospolity prawie w całym kraju.
Rośliny pokarmowe:
grab (Carpinus betulus), dąb (Quercus spp.), buk (Fagus silvatica), brzoza (Betula spp.), klon (Acer spp.) oraz inne drzewa liściaste, w tym również owocowe.
Rozmieszczenie geograficzne: Występuje od zachodniej Europy po wschodnią Syberię. W Polsce obserwowany na obszarze całego kraju z wyłączeniem wyższych położeń górskich. Wszędzie bardzo pospolity.

Cykl rozwojowy: Zimują jaja składane w grupach, lub pojedynczo na końcach gałęzi, w pobliżu pączków. Wczesną wiosną, zwykle w połowie kwietnia, młode larwy rozpoczynają żerowanie w rozwijających się pączkach i kontynuują je na liściach, wygryzając dziury w blaszce od brzegu do nerwu głównego. W połowie czerwca dorosłe gąsienice schodzą do gleby, gdzie po wytworzeniu kokonu następuje przepoczwarczenie. Poczwarki przelegują w glebie do jesieni. Owady dorosłe wychodzą wraz z nastaniem pierwszych przymrozków. Samce latają wieczorem, w ciągu dnia zaś można je obserwować siedzące na korze pni drzew. Samice o zredukowanych skrzydłach są niezdolne do lotu i w korony przemieszczają się chodząc po powierzchni pnia i gałęzi.    

 Znaczenie: Wygryzione przez gąsienice liście pozostają na drzewach do końca sezonu - nie następuje ich regeneracja. Obniża to estetykę drzew i jest szczególnie niepożądane w parkach i lasach użytkowanych rekreacyjnie. Masowy pojaw szkodnika może prowadzić do gołożerów.
 

Zwalczanie: W przypadku powtarzających się masowych pojawów piędzika przedzimka jego młodsze gąsienice (koniec kwietnia - początek maja) zwalcza się przy zastosowaniu lotniczego oprysku preparatami biologicznymi na bazie Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Ekotach Pro 075 OF, Foray 02,2 UL etc.). Zabieg ten ogranicza równocześnie występowanie gąsienic zwójki zieloneczki na dębach.  

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony