Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Znamionówka tarniówka

 • Dorosła gąsienica
  Dorosła gąsienica
 • Młode gąsienice (L2)
  Młode gąsienice (L2)
 • Poczwarka w rozerwanym kokonie
  Poczwarka w rozerwanym kokonie
 • Samica składająca jaja
  Samica składająca jaja
 • Samiec
  Samiec
 • Złoże jaj
  Złoże jaj

autor: Marek Tomalak

Znamionówka tarniówka (Orgyia antiqua L.)

Rząd: Motyle (Lepidoptera)
Rodzina: Brudnicowate (Lymantriidae)
 

Długość motyla: 10 - 15 mm
Rozpiętość skrzydeł samca: 25 - 33 mm (Samica pozbawiona jest skrzydeł) 
Pojaw motyla: dwa pokolenia I w czerwcu i lipcu, II w sierpniu i wrześniu.
Środowisko: lasy liściaste i mieszane, parki, sady, ogrody.
Rośliny pokarmowe: gatunek o bardzo szerokim zakresie roślin żywicielskich, żeruje zarówno na drzewach i krzewach liściastych, m.in. róża (Rosa spp.), berberys (Berberis spp.), wiśnie ozdobne (Prunus spp.), buddleja (Buddleja spp.), dąb (Quercus spp.), grab (Carpinus betulus), jak również na drzewach iglastych, m.in. sosna (Pinus spp.), modrzew (Larix spp.) i jodła (Abies spp.) 

Rozmieszczenie geograficzne: gatunek o zasięgu palearktycznym, szeroko rozprzestrzeniony w Europie. Występuje w całej Polsce, miejscami bardzo pospolicie. 
 
Cykl rozwojowy: Osobniki dorosłe pojawiają się od połowy czerwca do września w dwóch pokoleniach. Samce latają zarówno w ciągu dnia, jak i nocą w poszukiwaniu nie zapłodnionych samic. Pozbawione skrzydeł samic pozostają zwykle w pobliżu swojego kokonu poczwarkowego, gdzie po zapłodnieniu składają jaja w złożach liczących od 100-300 sztuk. Wylęgające się larwy żerują na początku gromadnie, zwykle na spodniej stronie blaszki liściowej. W trakcie dalszego rozwoju zaczynają żerować indywidualnie rozchodząc się po całej roślinie i opanowując również sąsiadujące drzewa. Dorosłe gąsienice budują jedwabisty kokon przytwierdzając go do liści, lub gałęzi rośliny żywicielskiej. Uzupełniają go zwykle włosami pochodzącymi z powierzchni ciała. Poczwarka przyszłego samca jest zwykle brązowa, lub jasnobrązowa, samicy zaś zielono-słomkowa.  Jaja składane przez wylęgające się motyle tego pokolenia zimują do następnej wiosny.

Znaczenie: Uszkodzone przez gąsienice liście obniżają walory estetyczne drzew. Często wygryzane są również paczki i kwiaty. Masowy pojaw szkodnika może spowodować lokalne gołożery, szczególnie łatwe do zauważania na mniejszych krzewach. 


Zwalczanie: W przypadku pojedynczych drzew można usuwać złoża zimujących jaj, które znajdują się zwykle w okolicach opuszczonego kokonu poczwarkowego. W sadownictwie zwalczanie biologiczne przy zastosowaniu preparatów na bazie bakterii Bacillus thuringiensis, lub chemiczne przy zastosowaniu preparatów fosforoorganicznych, lub acylomocznikowych przeprowadza się w fazie różowego pąka kwiatowego i niekiedy po kwitnieniu. W lasach i parkach miejskich szkodnik ten zwykle nie wymaga zwalczania.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony