Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  Ziemniaki należą do roślin o specyficznej uprawie. Częste obredlanie oprócz wymogów agrotechnicznych tej uprawy, jest równocześnie zabiegiem niszczącym chwasty. Jednak proces mechanicznego ograniczania trwa tylko do momentu ostatniego zabiegu obredlania. Wybijający się pęd ziemniaka wschodzi równocześnie, z pierwszą falą chwastów. Aby temu zapobiec należy wykonach doglebowy zabieg odchwaszczania. W przypadku ziemniaków ważna jest technika przygotowania pola do jego przeprowadzenia. W celu wykonania zabiegu chemicznego odchwaszczania, uprzednio należy po ostatnim obredleniu konieczne zabronować pole. Powoduje to, że gleba ze szczytu redlin jest przemieszczana na dno bruzd.  Jeżeli czynności tej nie wykonano by przed opryskiem, proces ten odbyłby się pod wpływem erozji wodno-powietrznej. W takiej sytuacji naniesiony herbicyd zostałby przemieszczony z górnych części redlin na dno bruzd. W efekcie, bruzdy zostają bardzo skutecznie odchwaszczone (koncentracja herbicydu) a szczyty bruzd zaczynają zarastać chwastami (brak herbicydu).

  Doglebowy zabieg jest zalecany (jego zastosowanie wyklucza susza), a jego wykonanie wymaga precyzji. Często pomimo wszystko okazuje niewystarczający. W tedy wymagany jest drugi zabieg w fazie nie przekraczającej około 15 cm wysokości ziemniaków.

Program ochrony ziemniaka - chwasty

 

 • -
  Chaber bławatek
 • -
  Dymnica pospolita
 • -
  Owies głuchy
 • -
  Stulicha psia
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Stopka strony