Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 • -

Kukurydza

 • -
  Drobna plamistość liści kukurydzy
 • -
  Fuzarioza kolb kukurydzy
 • -
  Głownia kukurydzy
 • -
  Głownia pylącą kukurydzy
 • -
  Rdza kukurydzy
 • -
  Żółta plamistoœć liœci kukurydzy
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Stopka strony