Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  Do najważniejszych szkodników ziemniaka zalicza się szkodniki glebowe (drutowce – larwy chrząszczy sprężykowatych, pędraki – larwy chrząszczy żukowatych, gąsienice rolnic – motyli sówkowatych), stonkę ziemniaczaną, mszyce jako wektory chorób wirusowych (choć ostatnio mogące także lokalnie powodować straty bezpośrednie) oraz nicienie, głównie mątwików. Największe straty mogą potencjalnie powstawać na skutek presji szkodników glebowych – nawet do 50% strat powodowanych żerowaniem drutowców oraz stonki ziemniaczanej, której intensywne żerowanie na liściach może skutkować spadkiem plonu od 30 do 60%.

Program ochrony ziemniaka - szkodniki

 • Gąsienica rolnicy
  Gąsienica rolnicy
 • Mszyce
  Mszyce
 • Pędraki
  Pędraki
 • Stonka
  Stonka
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Stopka strony

baner toplayer
Nowa Sygnalizacja Agrofagów