Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  Uprawy zbóż, ze względu na swój bardzo mało konkurencyjny pokrój, zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu, wymagają odchwaszczania. Specjalnie narażony jest jęczmień ozimy, który jest najwcześniej sianym zbożem. Najdłuższy okres, spośród wszystkich zbóż, do mementu wejścia w okres spoczynku wegetacyjnego, sprzyja bujnemu rozwojowi chwastów. Jeżeli wśród populacji dominują chwasty zimujące oprócz konkurencji bezpośredniej, mogą one wpłynąć na stan przezimowania jęczmienia. Wiosną z kolei szybciej rozpoczynają wegetację, niż jęczmień i niezwalczone w dalszym ciągu skutecznie konkurują.   Jęczmień jary siany podczas wiosny również stosunkowo łatwo się zachwaszcza. Powodem jest brak herbicydów o działaniu doglebowym. Tą lukę w ochronie koniecznie należy nadrobić przeprowadzeniem zabiegu nalistnego. Powinien być wykonany możliwie jak najwcześniej, aby uniemożliwić silny rozwój chwastów. Podobnie jak chwasty zimujące w jęczmieniu ozimym mogą zagłuszyć plantację, tak samo nie zniszczone w odpowiednim terminie chwasty jare mogą spowodować to samo zjawisko w jęczmieniu jarym. W obu uprawach rozwiązaniem są terminowe zabiegi odchwaszczania.

Program ochrony jęczmienia jarego - chwasty

Program ochrony jęczmienia ozimego - chwasty

 • -
  Mak polny
 • -
  Miotła i stokłosa w jęczmieniu
 • -
  Owies głuchy i miotła zbożowa
 • -
  Samosiewy żyta w jęczmieniu
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Stopka strony