Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Monitoring kukurydzy

Kukurydza jest jedną z ważniejszych roślin rolniczych uprawianych w kraju, z areałem zasiewów przekraczającym milion hektarów. Podobnie jak i inne rośliny jest narażona na uszkodzenie, a niekiedy nawet zniszczenie ze strony organizmów szkodliwych zaliczanych do grupy chwastów, chorób lub szkodników.

Dla potrzeb zabezpieczenia kukurydzy przed negatywnym wpływem agrofagów, w integrowanej ochronie roślin niezmiernie ważne jest zapobieganie ich licznemu pojawowi poprzez coroczne stosowanie metod profilaktycznych (głównie agrotechnicznych), a gdy okażą się niewystarczające również i metod bezpośredniego zwalczania (mechanicznego, biologicznego lub chemicznego). Podjęcie działań wykorzystujących metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi powinno być zawsze poprzedzone:

dokładną znajomością biologii i szkodliwości najważniejszych agrofagów, w tym umiejętności ich identyfikacji na polu uprawnym,

- całosezonowym monitorowaniem organizmów szkodliwych i poziomu nasilenia ich występowania

zapoznaniem się z aktualnymi zaleceniami ochrony kukurydzy przed poszczególnymi gatunkami szkodliwymi.

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony