Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

    Instytut Ochrony Roślin – PIB w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2016–2020 organizuje w ośrodkach doradztwa rolniczego na terenie całej Polski bezpłatne szkolenia, których celem jest upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zasad integrowanej ochrony roślin, zgodnie z najważniejszymi aktami prawa krajowego i międzynarodowego. Spotkania te adresowane są głównie dla doradców i producentów rolnych, a także inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa. Stosowanie w praktyce zasad integrowanej ochrony roślin ma zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Jest to nowoczesne podejście do ochrony roślin, które promuje wykorzystanie metod bezpiecznych dla środowiska i ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

    Szkolenia rozpoczynają się wykładami, podczas których omawiane są różne zagadnienia związane z integrowaną ochroną roślin, m.in. funkcjonowanie przepisów prawnych, występowanie agrofagów upraw rolniczych (rozpoznawanie, biologia, monitoring, progi ekonomicznej szkodliwości, możliwości zapobiegania i zwalczania z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin), uodpornianie się organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin oraz znaczenie zabiegów agrotechnicznych w integrowanej ochronie. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na nowe agrofagi, które już pojawiły się na terenie Polski oraz te, które występują w sąsiednich krajach i mogą zagrażać polskim uprawom. Po części referatowej, w miarę możliwości (dostępności pól), przeprowadzane są zajęcia praktyczne poświęcone rozpoznawaniu najważniejszych chorób, szkodników i chwastów w uprawach roślin rolniczych. Umożliwia to uczestnikom szkoleń bezpośrednią konfrontację wiedzy teoretycznej nabytej podczas wykładów z praktyczną oceną polową. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe zgodne z tematyką prowadzonych wykładów oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

    Spotkania naukowców i specjalistów z dziedziny ochrony roślin z doradcami i producentami rolnymi dają najlepszą możliwość wymiany poglądów, konfrontacji doświadczeń, dyskusji, a tym samym rozwiązania wielu problemów.

    Więcej informacji o szkoleniach dotyczących integrowanej ochrony roślin znajduje się na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB:

https://www.ior.poznan.pl/1510,szkolenia-pw-2016-2020

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • -

Stopka strony