Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

    Szkolenia są jedną z najlepszych metod zdobycia wiedzy, uzupełnienia wykształcenia, doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wiele instytucji naukowych i doradczych, które zajmują się tematyką rolniczą, organizuje takie spotkania - zarówno dla doradców i producentów rolnych, jak i swoich pracowników. Dzięki szkoleniom możliwy jest bezpośredni transfer wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, dotarcie z aktualnymi informacjami do odbiorców w różnych rejonach Polski, integracja środowiska osób zaangażowanych w rolnictwie, a przede wszystkim wymiana poglądów, konfrontacja doświadczeń, dyskusja między naukowcami i specjalistami a doradcami i producentami rolnymi. Ma to ogromne znaczenie szczególnie dla intensywnie rozwijającego się współczesnego rolnictwa.

    Szkolenia, a tym samym upowszechnianie i wdrażanie do praktyki wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, mają pomóc w uzyskiwaniu płodów rolnych jak najwyższej jakości. Tylko plony spełniające wymagania prawa żywnościowego są bezpieczne dla ludzi i gwarantują wysoką pozycję polskiej żywności na rynku krajowym i europejskim.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony