Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OFERTA SZKOLENIOWA IUNG-PIB

    Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach posiada szeroką ofertę szkoleń oraz konferencji naukowych skierowaną do producentów rolnych, doradców, studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół rolniczych. Udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych organizowanych w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2016-2020 jest bezpłatny. Odbywają się one w siedzibie Instytutu w Puławach, a także w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju.

Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu uprawy roli, różnych systemów produkcji rolniczej, w tym rolnictwa ekologicznego, wyzwań dla produkcji rolniczej w kontekście zmian klimatycznych oraz rolnictwa niskoemisyjnego. Szeroko reprezentowana jest również tematyka związana z nawożeniem roślin, np. innowacje w wapnowaniu gleb i znaczenie odczynu gleby w uprawie roślin, rola próchnicy i nawozów organicznych w produkcji roślinnej, plan nawożenia i bilans składników pokarmowych, a także rynek nawozów oraz aktualne prawodawstwo w zakresie nawozów i nawożenia. Kolejnym ważnym obszarem w ofercie szkoleniowej IUNG-PIB jest gleboznawstwo. Tematyka szkoleń z tego zakresu obejmuje, m.in.: procesy glebotwórcze, rodzaje gleb, bonitację i użytkowanie gleb, zanieczyszczenia gleb oraz metody rekultywacji gleb zdegradowanych. W ramach oferty szkoleniowej IUNG-PIB prowadzone są również wykłady dotyczące technologii produkcji roślin zbożowych, pastewnych, tytoniu i chmielu oraz roślin na cele energetyczne,  hodowli i integrowanej ochrony tytoniu i chmielu, regionalnych uwarunkowań produkcji rolniczej, a także ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Prowadzone są również zajęcia praktyczne na polach zakładów doświadczalnych IUNG-PIB oraz w laboratoriach.

Przedstawiona tematyka szkoleń nie wyczerpuje całości zagadnień, które są przedmiotem badań prowadzonych w IUNG-PIB.  Wyniki badań są na bieżąco przekazywane do praktyki rolniczej, stąd tematyka szkoleń jest co roku aktualizowana.

Więcej informacji o szkoleniach i konferencjach naukowych organizowanych w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2016-2020 znajduje się na stronie internetowej IUNG-PIB (www.iung.pulawy.pl) oraz na stronie Programu Wieloletniego (pw.iung.pl)

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony