Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Cykl rozwojowy

 

Chrząszcze, w zależności od gatunku, wylatują od końca kwietna do czerwca-lipca. Niektóre gatunki intensywnie żerują mogąc wyrządzać szkody, np. objadając liście roślin sadowniczych. Po kopulacji samice składają jaja (owalne, białożółte, średnicy ok. 2mm) do gleby na głębokość 10-15 cm (50-80 jaj). Po około 10-14 dniach wylegają się pędraki. Po przezimowaniu larwy żerują i latem osiągają drugie stadium rozwojowe. W glebie pędraki przechodzą 3 stadia rozwojowe. W ostatnim roku rozwoju następuje żer główny – najbardziej szkodliwy. Z zależności od gatunku rozwój pędraków w glebie trwa 2-5 lat.  

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony