Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  • -

 

Opis uszkodzeń

 

Pędraki są szkodnikami wielożernymi, podgryzającymi korzenie i bulwy wielu roślin. Podgryzane rośliny więdną i zasychają, w przypadku masowego ich pojawu może dojść do znacznego przerzedzenia zasiewów. Na bulwach ziemniaka i korzeniach buraków można zaobserwować uszkodzenia w postaci nieregularnych, często bardzo głębokich jam, w których czasami można znaleźć larwy.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony