Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Zalecenia

 

Liczebność pędraków można ograniczyć poprzez wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, podczas których pędraki są wydobywane na powierzchnię gleby, gdzie giną od uszkodzeń mechanicznych, przesuszenia lub są zjadane przez ptaki drapieżne i chrząszcze biegaczowatych. Szkodliwość pędraków można również ograniczyć poprzez właściwy płodozmian, unikanie uprawy po ugorach, uprawach wieloletnich i w ich pobliżu oraz izolację przestrzenną od zakrzewień i zadrzewień.

Obecnie nie ma zarejestrowanych środków insektycydowych zwalczających pędraki. Wyrządzane przez nie szkody można ograniczyć poprzez zastosowanie zapraw nasiennych.

 

 

Przykłady zapraw nasiennych do zwalczania pędraków w uprawach roślin okopowych

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Stopka strony