Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  • -

 

Gatunki

 

W ostatnich latach dużym problemem w uprawie okopowych są szkodniki glebowe z rzędu motyli (Lepidoptera), rodziny sówkowatych (Noctuidae), podrodziny Noctuinae, potocznie zwane rolnicami. Rolnice jako grupa szkodników wielożernych posiada ponad stu żywicieli. Obejmuje szereg gatunków motyli (ciem), które charakteryzują się zbliżoną biologią i szkodliwością. W warunkach Polski w uprawach ziemniaków i buraków może wystąpić rolnica zbożówka (Agrotis segetum), rolnica czopówka (A. exclamationis) i rolnica gwoździówka (A. ipsilon).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony