Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Start    Gatunki    Cykl biologiczny    Objawy uszkodzeń    Sygnalizacja    Ocena szkód    Zalecenia

 

Ocena szkód

 

Ocenę szkodliwości rolnic na burakach należy przeprowadzić po zbiorze (faza rozwojowa BBCH 40-49). W zależności od powierzchni plantacji, liczba analizowanych korzeni buraka cukrowego wynosi:

- do 1 ha – 5 x 20 korzeni równa się 100 obserwowanych korzeni,

- do 5 ha – 8 x 20 korzeni równa się 160 obserwowanych korzeni,

- 6 do 10 ha – 10 x 20 korzeni równa się 200 obserwowanych korzeni,

- 11 do 20 ha – 12 x 20 korzeni równa się 240 obserwowanych korzeni,

- powyżej 20 ha – 15 x 20 korzeni równa się 300 obserwowanych korzeni,

Zdrowotność korzeni opiera się na stwierdzeniu śladów żerowania gąsienic. Następnie oblicza się procent uszkodzonych korzeni. Można posłużyć się pięciostopniową skalą wg Małachowskiej (1984).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Stopka strony