Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Ocena szkód

Ocenę szkodliwości rolnic na burakach należy przeprowadzić po zbiorze (faza rozwojowa BBCH 40-49). W zależności od powierzchni plantacji, liczba analizowanych korzeni buraka cukrowego wynosi:

  • do 1 ha – 5 x 20 korzeni równa się 100 obserwowanych korzeni,
  • do 5 ha – 8 x 20 korzeni równa się 160 obserwowanych korzeni,
  • 6 do 10 ha – 10 x 20 korzeni równa się 200 obserwowanych korzeni,
  • 11 do 20 ha – 12 x 20 korzeni równa się 240 obserwowanych korzeni,
  • powyżej 20 ha – 15 x 20 korzeni równa się 300 obserwowanych korzeni.

Zdrowotność korzeni opiera się na stwierdzeniu śladów żerowania gąsienic. Następnie oblicza się procent uszkodzonych korzeni. Można posłużyć się pięciostopniową skalą wg Małachowskiej (1984).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony