Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Cykl biologiczny

 

W Polsce, w przypadku rolnicy zbożówki, rolnicy czopówki i rolnicy gwoździówki obserwuje się przeważnie dwa pokolenia w ciągu roku. Ostatnie stadia rozwojowe gąsienic zimują w glebie, najczęściej na głębokości do 25-30 cm. Przepoczwarczają się wczesną wiosną, kiedy temperatura gleby przekracza 10ᵒC. Motyle pierwszego pokolenia latają od połowy maja i w czerwcu, drugiego od połowy lipca (początek sierpnia) do października (maksymalnie do listopada). Są aktywne o zmierzchu i w nocy. Dzień spędzają w ukryciu, a w nocy przylatują na kwiaty (odżywiają się ich nektarem).

Okres składania większości jaj ma miejsce na przełomie maja i czerwca. Każda samica złożyć może do 2000 jaj w ciągu kilku dni. Jaja (w kolorze białym) często składane są na grudkach ziemi u nasady roślin żywicielskich oraz chwastów z rodziny komosowatych lub babkowatych. Z jaj po kilku dniach wylęgają się gąsienice, które przechodzą 6 stadiów rozwojowych.

 

  • -
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony