Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Objawy uszkodzeń

 

Gąsienice pierwszych stadiów na burakach żerują w dzień, na nadziemnych częściach roślin. Starsze larwy  schodzą na części podziemne, nocą zaś mogą wychodzić na powierzchnię i uszkadzać rośliny u podstawy. Doprowadza to często do przewracania się młodych roślin. Największe szkody występują gdy żerowanie gąsienic zbiega się ze wschodami i początkowym rozwojem roślin. Będąc w glebie szkodniki podgryzają bulwy i korzenie. Jest to zjawisko szczególnie groźne dla warzyw korzeniowych. Często skutek żerowania widać dopiero przy zbiorze. Tak uszkodzone rośliny mają obniżoną wartość handlową. Zwykle dochodzi do placowego wypadania roślin lub uszkodzenia ograniczone są do brzeżnej części pola.

Dla ziemniaków najgroźniejsze są larwy (szczególnie II pokolenie). Wgryzają się one do środka bulw uszkadzając je. Sprzyja to wnikaniu chorób grzybowych i obniża wartość plonu.

 

  • -
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony