Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Sygnalizacja

 

Jeżeli na okolicznych uprawach w poprzednim sezonie stwierdzono uszkodzenia powodowane przez te szkodniki, to przed założeniem uprawy należy wykonać kilka odkrywek glebowych, o powierzchni około 25 cm x 25 cm (10-16 szt./ha) na głębokość do 25 cm.

Do odławiania samic motyli rolnicy zbożówki lub rolnicy czopówki stosuje się pułapki feromonowe: typu delta – w kształcie trójkątnego „domku” z podłogą lepową oraz dyspenserem feromonowym – oraz typu kominowego (składa się z plastikowego daszka z otworem, w którym umieszcza się koszyczek wraz z dyspenserem, części środkowej z lejkiem i przezroczystym pojemnikiem). Oba typy pułapek należy umieścić w uprawie na stojaku z uchwytem, ponad wierzchołkiem roślin. Należy je regularnie lustrować na obecność szkodników oraz okresowo wymieniać dyspensery feromonowe (zazwyczaj raz w miesiącu) i podłogi lepowe (pułapki delta minimum dwa razy w tygodniu). Dyspensery dopasowane są do konkretnego gatunku rolnicy.

  • -
  • -
  • -
  • -

 

Dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego rolnic duże znaczenie ma systematycznie prowadzony monitoring nalotów motyli na plantacje od początku maja. Termin lotu uzależniony jest w dużym stopniu od warunków pogodowych w danym roku. Najprostszym sposobem jest ustalenie terminu odławiania motyli za pomocą pułapki świetlnej - samołówki. Złowienie samołówką w ciągu 2-3 kolejnych dni więcej niż 1 motyla stanowi liczbę krytyczną, która jest wyznacznikiem daty początku masowego pojawienia się motyli, a po dodaniu 30-35 dni uzyskuje się optymalny termin zwalczania. Panująca susza i wysokie temperatury powietrza podczas lotu motyli, składania ja oraz wylęgu gąsienic wymagają przyspieszenia zabiegu, a niesprzyjające rozwojowi rolnic warunki pogodowe – opóźnienia.

 

  • -

Próg zagrożenia wynosi 4-6 larw na m2(w stadium L1 i L2).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony