Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Zalecenia

 

•             Jedną z podstawowych zasad w przeciwdziałaniu występowaniu szkodników glebowych jest przestrzeganie prawidłowego zmianowania. Bardzo istotną rolę ogrywają zabiegi agrotechniczne – rolnice najlepiej zwalczać wykonując podorywkę bezpośrednio po zbiorze roślin oraz jesienią głęboką orkę.

•             W sezonie wegetacyjnym na plantacjach i w ich pobliżu należy niszczyć chwasty kwitnące, na których samice chętnie składają jaja.

•             W przypadku stwierdzenia uszkodzeń na roślinach spowodowanych żerowaniem rolnic należy zastosować opryskiwanie interwencyjne (wieczorem lub w nocy) środkiem ochrony roślin zarejestrowanym do tego celu. Wysokie temperatury w nocy sprzyjają wychodzeniu gąsienic z gleby na powierzchnię.

 

  • -

Zwalczanie chemiczne rolnic w buraku*

  • -

Działanie: K – kontaktowe, Ż – żołądkowe, G – gazowe         *”Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków”

Skuteczność: ++ - substancja zarejestrowana w danej uprawie, jednak nie na tego szkodnika, mimo to może ograniczać wywołane przez niego szkody; + - substancja niezarejestrowana, ale ogranicza straty powodowane przez szkodnika; o – substancja niegdyś zarejestrowana do zwalczania szkodnika

 

 

Zwalczanie chemiczne rolnic w ziemniaku*

  • -

Działanie: K – kontaktowe, Ż – żołądkowe, G – gazowe         *”Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków”

Skuteczność: ++ - substancja zarejestrowana w danej uprawie, jednak nie na tego szkodnika, mimo to może ograniczać wywołane przez niego szkody; + - substancja niezarejestrowana, ale ogranicza straty powodowane przez szkodnika; o – substancja niegdyś zarejestrowana do zwalczania szkodnika

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony