Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

 

Monitoring odporności owadów 2019

  • -
  • -
  • -
  • -

 

 

Monitoring odporności Cercospora beticola 2019

  • -

Opracowanie: Agnieszka Kiniec, Jacek Piszczek

 

 

Monitoring odporności miotły zbożowej 2019

  • -

W IOR-PIB od kilkunastu lat prowadzone są badania dotyczące uodparniania się chwastów na herbicydy. Przestawiona mapa obrazuje obszary zagrożone występowaniem miotły zbożowej (Apera spica-venti) odpornej na herbicydy. Prosimy, aby każde przypadki nieskuteczności działania herbicydów, niezwiązane z agrotechniką lub błędami podczas wykonywania zabiegów, zgłaszać do IOR-PIB do Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin (K.Matysiak@iorpib.poznan.pl).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony