Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Jednym z najważniejszych wyzwań przed którymi stoi współczesna ochrona roślin jest przeciwdziałanie zjawisku uodparniania się szkodników, chwastów i sprawców chorób na substancje czynne środków ochrony roślin.

Odporność w ochronie roślin rozumiana jest jako naturalne zjawisko dziedzicznego przystosowywania się osobników danej populacji agrofaga do przeżywania zabiegów ochrony roślin, które początkowo zapewniały efektywne zwalczanie tej populacji.

Czynnikami sprzyjającymi  występowaniu odporności są:

  1. Nacisk selekcyjny – wieloletnie stosowanie środków ochrony roślin o takim samym mechanizmie działania,
  2. Zmiany klimatyczne (np. ocieplenie klimatu, ponieważ mogą powstawać korzystne warunki do rozwoju wielu gatunków agrofagów, na przykład większa ilość pokoleń agrofaga w sezonie),
  3. Czynniki agronomiczne, które sprzyjają zwiększeniu zagęszczenia populacji agrofaga, np.: brak właściwego zmianowania, duża powierzchnia uprawy, uproszczony system uprawy gleby.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony